วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2550

คอมพิวเตอร์

ฮาร์ดแวร์
ความหมายและความเป็นมา
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
ย้อนรอยอดีต...คอมพิวเตอร์
กำเนิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดของคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการนำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ส่วนรับข้อมูล
คีย์บอร์ด
เมาส์
สแกนเนอร์
บาร์โค๊ด
เครื่องอ่านบัตร (card reader)
เครื่องเจาะบัตรโดยใช้คอมพิวเตอร์
ส่วนควบคุมกลาง
เมนบอร์ด
กลไกการทำงานของซีพียู
ส่วนควบคุม
ส่วนคำนวณ
หน่วยความจำหลัก
รอม
แรม
หน่วยความจำสำรอง
หน่วยความจำแคชสำหรับดิสก์
เครื่องแถบแม่เหล็ก
ดิสก์ไดรว์
แผ่นบันทึก
ฮาร์ดดิสก์
ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
จานแสง
ส่วนแสดงผล
จอภาพ
เทคโนโลยีจอภาพแสดงผล
เครื่องรับส่งแบบจอโทรทัศน์
เครื่องพิมพ์แบบจุด
เครื่องพิมพ์เลเซอร์
เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง
PCL มาตรฐานภาษาสั่งงานเครื่องพิมพ์เลเซอร์
ความหมายของโมเด็ม
จตุรัสเทคโนโลยี : DSVD โมเด็มยุคใหม่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่อง
10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
การบำรุงรักษาเครื่องพีซี
ข้อพิจารณาในการเลือกซื้ออุปกรณ์ Input
การแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมไมโครโปรเซสเซอร์
ประวัติความเป็นมาของไมโครโปรเซสเซอร์
สถาปัตยกรรมของ CPU Z-80
สถาปัตยกรรมของ CPU 8086
สถาปัตยกรรมทั่วไปของชิปตระกูลต่างๆที่น่าใจ
สถาปัตยกรรมของ Multitier Client Server
ไมโครโปรเซสเซอร์ 64 บิต

ซอฟท์แวร์
ซอฟต์แวร์ คืออะไร
ระบบปฏิบัติการ Window 95 คืออะไร
ระบบปฏิบัติการ DOS เป็นอย่างไร
การปรับแต่งเมาส์ให้ทำงานตามที่ต้องการ
การฟอร์แมตแผ่นดิสก์เก็ตบน Windows 95/98
Windows 98 กับ 25 ปัญหากวนใจ
Unix คืออะไร
Linux คืออะไร
Database Management
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร
ไวรัสคอมพิวเตอร์ คืออะไร
แนวทางในการสร้างโปรแกรมซ่อมเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ Internet Proxy-Services
การสร้าง IMMCAI
การใช้โปรแกรม MS Gif Animator
การติดตั้งระบบเครือข่ายอย่างง่าย
เทคนิคการกู้ข้อมูลบนดิสก์ 3.5 นิ้ว
เลือกการบูตใน config.sys ให้ถูกใจ
สารพัน UNIX ตอน SA กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
การสร้างเสียงที่ดีขึ้นจากลำโพงตัวเดิม
การพัฒนาซอฟแวร์ แบบออปเจ็กกับเทคโนโลยีเว็บ

ระบบสื่อสารข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่าย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับระบบสำนักงานอัตโนมัติ
การเชื่อมโยงระบบ UNIX กับระบบเครือข่าย DOS
ยูนิกซ์กับเน็ตเวอร์ก
รูปร่างเครือข่าย
วิธีการถ่ายโอนข้อมูล
การต่อเชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวกลางเชื่อมโยง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อระหว่างเครือข่าย
เส้นใยแก้วนำแสง
เส้นใยแก้วนำแสง (fiber optic) คืออะไร
แสงสามารถเดินทางผ่านเส้นใยแก้วนำแสงได้อย่างไร
เส้นใยแก้วนำแสงสั้นหรือยาวเกินไป จะทำอย่างไร
แอดเดรสบนเครือข่าย
ชื่อและเลข IP
รู้จักกับบริดจ์ สวิตซ์ และเราเตอร์
NMS ระบบดูแลและบริหารเครือข่าย
เคเบิลใยแก้วใต้น้ำ
เครือข่ายความเร็วสูง
โทรศัพท์คอมพิวเตอร์
เมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กำลังจะเดินทาง เข้าภายในบ้าน
การเดินสายสื่อสารภายในอาคารตามมาตรฐานระบบเปิด
โปรโตคอลประยุกต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
รู้จักกับไคล์เอ็นต์เซอร์ฟเวอร์
ไคลแอนต์ และ เซิร์ฟเวอร์
LAN โปรโตคอล
เครือข่าย LAN และ WAN
การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย
Frame Relay
Frame Relay ทางเลือกใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วย Proxy Server
เครือข่ายความเร็วสูง Gigabit Ethernet
ADSL เทคโนโลยีที่จะพาสายคู่ตีเกลียวสู่ยุคทางด่วนข้อมูล
เทคโนโลยีอีเธอร์เน็ตสวิตชิงทิศทางของเครือข่ายแลน
SOHO กับเทคโนโลยีอีเธอร์เน็ต
นานาสาระกับVirtual Private Network

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
มัลติมีเดียที่มาของการขยายเทคโนโลยีเครือข่าย
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ทางด่วนข้อมูล รากฐานของการศึกษาทางไกล
วิทยุ ทีวี บนอินเทอร์เน็ต
สารสนเทศส่วนบุคคล ความจำเป็นของการใช้คอมพิวเตอร์
ระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กร โครงสร้างกำลังเปลี่ยนแปลง
ดิจิตอลไลบรารี่
การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย
สอบสวนภูมิหลังอินเทอร์เน็ต
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทำงานอย่างไร
กว่าจะมาเป็นไฟร์วอลล์
เมื่อทางด่วนข้อมูลข่าวสารกำลังเป็นจริงการประยุกต์ทีวีปฏิสัมพันธ์
Video CD ภาพกระตุก
ความปลอดภัยในเครือข่าย
จะไล่ตามจับเทคโนโลยีกันอย่างไรดี
วีดีโอออนดีมานด์
สมรรถนะเชิงเปรียบเทียบของชุมสายเอทีเอ็ม
การพัฒนารากฐานด้านไอทีในองค์กร
ไซเบอร์แคชระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐานการพิมพ์หนังสือดิจิตอล
แฮกเกอร์
Automatic ID ระบบเพื่องานธุรกิจ
รู้จักกับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
รู้จักกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ATM
MPEG คืออะไร
ปรับแต่ง Windows 95 ให้อ่านไฟล์ได้เร็วขึ้น
เพิ่มความเร็วในการเรียกใช้เมนู Start
สมาร์ทการ์ด : บัตรอเนกประสงค์สำหรับวันนี้และอนาตต
การสื่อสารด้วยวิดีโอแบบปฏิสัมพันธ์
โกลบอล-คอมมิวนิเคชัน บนฐานอินเทอร์เน็ต
การพัฒนาซอฟต์แวร์แนวใหม่ ซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
เราได้ประโยชน์อะไรจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
แก้การขาดแคลนแบนด์วิดธ์ในเน็ต ด้วย Optical Communication
ปัจจัยเริ่มต้นเมื่อเริ่มตั้งอินเทอร์เน็ตในองค์กร
Virtual Office และ Teleworking บนอินเทอร์เน็ต
Mobile Computing
ไอทีกับแนวโน้มโลก
นัยน์ตากับคอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

Powered By Blogger